Med hjärta

och kompetens

Våra tjänsterRing 070-439 40 90

Välkommen till
Göteborgs ungdomshem

Göteborgs ungdomshem har familjehem, stödboende, boende utan stöd, boende med stöd och öppenvård. Vår målgrupp är ungdomar i behov av hjälp och där vi kan göra en insats.

Vi som arbetar och driver Göteborgs ungdomshem är socionomer med tidigare erfarenhet av egen verksamhet, statliga ungdomshem (SiS), privat och kommunal ungdomsverksamhet och ungdomshem, psykiatri, LSS och akutverksamhet.

Vår målsättning är att skapa rätt stöd till rätt behov. Vårt ledord är med hjärta och kompetens och vi tror att inget fungerar utan det andra.

Familjehem

Vi har familjehem över hela Göteborg som har erfarenhet av ungdomar och kan ge trygghet och ett fungerande hem. Familjehemmen handleds av våra familjehemskonsulenter kontinuerligt.

Läs mer

Stödboende

Vi har stödboenden över hela Göteborg och i Halland. Stödboende riktar sig till ungdomar mellan 16 och 21 som behöver ett eget ställe att bo på.

Läs mer

Öppenvård

Vi träffar ungdomar med olika behov som kan bo hemma hos föräldrar eller liknande, eller i egen lägenhet. Ungdomarna får samtalsstöd och stöd i att klara sin vardag och i att hitta sysselsättning.

Läs mer

Boende med stöd

Vi erbjuder boende med stödinsatser. Vi har ett antal lägenheter över hela Göteborg.

Vi har ramavtal med Göteborgs stad för boende med stöd.

Läs mer

Boende utan stöd

Vi erbjuder ett antal lägenheter över hela Göteborg på socialtjänstens uppdrag.

Vi har ramavtal med Göteborgs stad för boende utan stöd.

Läs mer

Ramavtal

Vi söker kontinuerligt ramavtal och har idag ramavtal med följande kommuner:

Familjehem

 • Göteborgs stad
 • Mölndal stad
 • Vänersborg
 • Trollhättan
 • Örebro

Jourhem

 • Göteborg
 • Vänersborg
 • Örebro

Stödboende

 • SKL

Öppenvård

 • Göteborgs stad

Boende med stöd

 • Göteborgs stad

Boende utan stöd

 • Göteborgs stad

Kontakta oss