Med hjärta

och kompetens

Våra tjänsterRing 070-460 97 26

Familjehem

Vi har familjehem över hela Göteborg som har erfarenhet av ungdomar och kan ge trygghet och ett fungerande hem. Familjehemmen handleds av våra familjehemskonsulenter kontinuerligt.

Läs mer

Stödboende

Vi har stödboenden över hela Göteborg och i Halland. Stödboende riktar sig till ungdomar mellan 16 och 21 som behöver ett eget ställe att bo på.

Läs mer

Öppenvård

Vi träffar ungdomar med olika behov som kan bo hemma hos föräldrar eller liknande, eller i egen lägenhet. Ungdomarna får samtalsstöd och stöd i att klara sin vardag och i att hitta sysselsättning.

Läs mer

Boende med stöd

Vi erbjuder boende med stödinsatser. Vi har ett antal lägenheter över hela Göteborg.

Vi har ramavtal med Göteborgs stad för boende med stöd.

Läs mer

Boende utan stöd

Vi erbjuder ett antal lägenheter över hela Göteborg på socialtjänstens uppdrag.

Vi har ramavtal med Göteborgs stad för boende utan stöd.

Läs mer